Traktamente

Brukar dina anställda åka på tjänsteresa som innebär övernattning? Då kan du som arbetsgivare betala ut traktamente. Här förklarar vi vad traktamente är och hur det fungerar!

Vad är ett traktamente? 

Ett traktamente är en skattefri ersättning för utgifter under en tjänsteresa, exempelvis ökade kostnader för mat, boendekostnader, och andra mindre utgifter. Den anställde kompenseras alltså för den ökning av levnadskostnader som denne får under tjänsteresan.

För att få rätt till schablonbeloppen för skattefritt traktamente behöver följande villkor vara uppfyllda: 

-Minst en övernattning under resan 
-Avståndet ska vara minst 50 km från arbetsplatsen och 50 km från ditt hem 
-Resan måste vara en tjänsteresa 

Vad är en tjänsteresa? 

En resa som arbetsgivaren beordrat dig att göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning. Platsen ska då vara på en annan plats. 

Traktamente för resor år 2020: 
Heldag: 240 kr 
Halvdag: 120 kr 
Husrum/boende: 120 kr 

Vad räknas som en halv dag? 

En halv dag gäller för dagen före avresa som startar från klockan 12.00 eller senare och dagen man kommer hem avslutas klockan 19.00 eller tidigare. 

Vad gäller för utlandstraktamente?

Vid arbete utomlands eller en tjänsteresa utomlands har man rätt till skattefri ersättning för alla levnadskostnader som uppstår. Det kan till exempel vara mat och valutaväxling. Här gäller fortfarande kraven för traktamente, det vill säga att det är en tjänsteresa som är minst 50 km från arbetsplatsen och hemmet samt innebära minst en övernattning. 

Observera att det skattefria traktamentet reduceras till 70% av maximibeloppet efter 3 månader. 

Här vill vi tipsa om Skatteverkets tabell för utlandstraktamenten år 2020: 
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/traktamente/utlandstraktamente.4.2b543913a42158acf800016035.html

Vill du veta er om traktamenten? Kontakta oss